Privacy Verklaring

Cosmo Beauty Benelux draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Cosmo Beauty Benelux persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid Cosmo Beauty Benelux verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Cosmo Beauty Benelux ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Verwerking van persoonsgegevens Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een on-line formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van sommige online diensten. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Cosmo Beauty Benelux deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

3. Cookies Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt. 

4. Logbestanden Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Cosmo Beauty Benelux bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Cosmo Beauty Benelux te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen Cosmo Beauty Benelux behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 3 september 2010.

7. Contactgegevens Cosmo Beauty Benelux is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt Cosmo Beauty Benelux contacteren op info@cosmobeautybenelux.nl